Spływy Kajakowe Zatom - Jakub Domagała

Odcinek: Stare Osieczno - Krzyż


Długość trasy-ok. 25 km.
Czas spływu wraz z przystankami: ok. 6 godz.


Na ostatnim etapie spływu Drawa jest już bardzo głęboka, co razem z silnym nurtem sprawia, że przy wysokim stanie wody ostatni odcinek  należy uznać za dość niebezpieczny. Rzeka płynie przez lasy, od czasu do czasu trasę przegradzają zwalone w nurt drzewa. Spływ można zakończyć kilka kilometrów od Krzyża na polu namiotowym w Przeborowie lub przy moście w Krzyżu.

Odcinek: Stare Osieczno - Krzyż